הסיבות לאיך ולמה לגדל זקן בישראל?

איך לסדר את הזקן שלך בתחילת הדרך? אז זהו, הגעת להחלטה, לא מעניין אותך מה החברה, החברים או ההורים יגידו,