תנאי שימוש

תנאי שימוש בשירות של אתר זקנים בע”מ

תנאי השימוש באתר נועדו לקבוע את היחסים בינך לבין מפעילי האתר ו/וזקנים בע”מ  

הגדרות:

בכל מקום בתנאי השימוש להלן, המונחים “אנחנו”, “שלנו” , “החברה” , “זקנים בע”מ”  מתייחס לחברת זקנים בע”מ, עוסק פטור.

פרטי התקשרות:
כתובת מייל: zekanim.il@gmail.com .

טלפון: 0549732051

כתובת:  דפנה 7 מודיעין, מיקוד 7170524

בכל מקום בתנאי השימוש להלן, המונח “אתה” יתייחס לאדם אשר עושה שימוש באתר זקנים בע”מ,  או בצורה עקיפה דרך אחד מגורמי צד שלישי המקושרים באתר שבאמצעותם  החברה מספק מידע והמלצות על שירות ומוצרים.

האמור להלן מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד.

תקציר תנאי השימוש:

למען נוחות בלבד, אנו מניחים כאן כאן תקציר של תנאי השימוש שנועדו להקל על הקריאה ולאפשר לך הבנה טובה יותר של זכויותייך וחובותייך.

 • האתר של זקנים בע”מ  הינו אתר המספק מידע בנושאי טיפוח זקנים עצות וטיפים חיוניים,  בין השאר מספק האתר המלצות על מוצרי טיפוח כגון שמנים, שמפו, וכלים נוספים אשר יאפשרו למי שיבחר לרכושם לטפח את שיער הפנים שלו.
 • עצם השימוש והפעילות שלך באתר מהווים הסכמה מצידך לתנאי השימוש ללא כל הגבלה או הסתייגות, יש לציין שתנאים אלו עשויים להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה של החברה.
 • תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין החברה לבין המשתמש/גולש או הצופה  בדרך כזו או  אחרת באתר ובמידע המוצג בו  בו (להלן: “המשתמש”). האמור בתנאי השימוש בלשון זכר נועד לנוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד
 1. קישורים לאתרי אינטרנט ושירותים נוספים
  1.  באתר עשויים להיכלל קישורים והפניות לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי חברת זקנים בע”מ. יש לציין שהחברה לא תישא באחריות לאתרי האינטרנט  אשר נמצא להם קישור באתר בעוד אילו מכילים מוצרים או שירותים שאינם מוצעים על ידי האתרכגון מוצרי טיפוח, טיפים ועוד. כאמור, אין לראות בקישור לאתר זה או אחר  משום המלצה על אותו אתר. הקישורים נועדו אך ורק לנוחיותו ולידיעתו של המשתמש, ואם יבחר לעשות בהם שימוש, לבצע רכישה וכדומה, זאת יעשה על בסיס אחריותו האישית שלהמשתמש והוא פוטר את האתר או מפעיליו מכל אחריות לעיסקה שביצע.
  2. החברה לא  תהיה אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר, והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בגין כל עילה שהיא (לרבות בעילה חוזית ו/או נזיקית). השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד ומובהר כי אין המפעיל אחראי לכל מידע אשר יועלה על ידי משתמשים חיצוניים. החברה אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל “וירוסים”,”תקלות” ויישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש שיגרמו בעת גלישה ושימוש באתר,
  3. כל מסירת פרטי משתמש אשר ינתנו על ידי המשתמש או כל פרטי זיהוי אישיים של המשתמש ינתנו על בסיס שיקול דעתו של המשתמש  ורצונו החופשי ומבלי שיהיה בכך כדי להטיל חובה כלשהי על החברה.
  4. עצם השימוש באתר ופעילות המשתמש מעידים על הסכמת המשתמש לכל האמור בתנאי השימוש.
  5. המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את החברה בגין כל נזק, ישיר או עקיף ו/או כל הוצאה שייגרמו לה בקשר לתביעה ו/או לדרישה ו/או נזק הנובעים מאי קיום הוראות לתנאי שימוש אלה.
  6. החברה ובעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות הבלעדית להפסיק באופן מיידי את שימוש המשתמש באתר, בכל עת, בו הפר המשתמש את תנאי השימוש ו/או כל דין ו/או הוראה אחרת ו/או באם  תחליט החברה או בעלי האתר  כי ביצע המשתמש שימוש בלתי סביר או בלתי ראוי באתר. במקרים אלו לא יהיה המפעיל אחראי לכל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק, לרבות עוגמת נפש שייגרמו למשתמש.
  7. המוצרים באתרי צד שלישי הינם בדולרים, ויתכנו שינויים במחירים המוצגים באתר זקנים בע”מ למחירים הסופיים שיוצגו באתרי צד שלישי,  אין האתר אחראי לשינויים שבוצעו במחירי המוצרים באתרי צד השלישי, הן להפחתה או לעלות גבוהה יותר.
  8. בהמשך לסעיף 7, אין האתר אחראי לעלויות נוספות כגון משלוח ואריזה אשר ידרשו באתר צד שלישי, וכל התקשרות שהיא של המשתמש ברכישת מוצרים מאתר צד שלישי תעשה על אחריותו לאחר שחישב את העלות המצטברת של המוצר כולל משלוח אריזה ומיסים נוספים שידרשו.  ברכישת המוצר מאתר צד שלישי פוטר המשתמש את אתר זקנים בע”מ מכל טענה שהיא הנוגעת להטעייה במחיר, פרסום לא נכון וכו’, המשתמש מבין כי כל המידע הנדרש והמלא לגבי המוצר ינתן באתר צד שלישי ועל כן אתר זה אחראי על דיוקים בפירוט המוצרים המוצעים בו.
 2. שימוש במוצרי המותג זקנים בע”מ
  1. במידה ויבחר המשתמש לעשות שימוש בעודו מודע להיותו אלרגי, רגיש או בעל כל רגישות רפואית כזו או אחרת למרכיבי המוצר אשר מפורטים על גבי תווית המוצרים של מותג זקנים בע”מ, תהיה על אחריותו בלבד.
  2. מותג זקנים בע”מ מפרט את מרכיבי מוצריו ואת אופן השימוש בהם.
  3. כל שימוש לא נכון במוצר שנרכש אשר סותר את השימוש אליו נועד יעשה באחריות המשתמש בלבד.
  4. פיתוח אלרגיה או בעיה רפואית לאחר שימוש במוצרים כאשר המשתמש היה מודע לאלרגיה ולרגישות אינן בחובם לתבוע כל תביעה כנגד חברת זקנים בע”מ, והמשתמש מודע ומסכים לכך ברכישת מוצרים מהחברה.
  5. כל הסעיפים נוגעים מובאים כהמלצה לשימוש במוצרי יד שלישית המומלצים באתר לרכישה, ברכישת מוצר יד שלישית המומלץ באתר פוטר המשתמש מכל תביעה את האתר או מפעיליו ומודע כין אין הם מהווים צד בעסיקה שבוצעה בינו לבין אתר צד שלישי.
  6. החברה לא תישא בכל אחריות לגבי אלרגיות, מחלות או כל נזק בריאותי אחר שיגרם למשתמש על ידי רכישת מוצר מחברה חיצונית לאתר, או צד שלישי,  הרכישה והשימוש במוצר יעשו על אחריות המשתמש בלבד וכל טענה שיביא תעשה אל מול החברה בה רכש את המוצר.
  7. ברכישה באתר צד שלישי, המשתמש פוטר את האתר או מפעיליו מכל ארחיות לגבי העיסקה או המוצרים שקיבל.

3. מדיניות החזרת מוצרים

 1. במקרה של קבלת מוצר פגום  או שבור מתחייבת החברה להשיב למשתמש את כספו או לחילופין לשלוח לו  מוצר חדש התואם את המוצר השבור, זאת לפי בחירתו של הלקוח, הליך זה יתאפשר רק לאחר  קבלת המוצר הפגום במשרדי החברה, ע”פ הכתובת שבאתר דפנה 7 מודיעי
 2. כאמור אין כלולים בסעיף זה כל מוצר או מוצרים שנרכשו דרך אתר צד שלישי שהופנה אליו המשתמש באתר.
 3. אין האתר ובעליו אחראים לכל פגם במוצרים הנרכשו באתרי צד שלישי כגון אמאזון ואיביי, במידה ויתגלה פגם במוצר על המשתמש/לקוח להניח תלונה אצל המוכר דרכו בוצעה העיסקה ולא יראה המשתמש באתר זקנים בע”מ או מי מבעליו כאחראי לטעות, פגם במוצר או במשלוח.

4. רכישה באתרי צד שלישי

 1. בעלי האתר דומרים עצמם את הזכות להעלות מוצרים מומלצים המוצעים למכירה באתר צד שלישי כגון אמאזון,  אין בעלי האתר אחראים למדיניות המשלוחים של אמזון ומדיניות התמכור.
 2. המוצר המוצג באתר מהווה את המחיר שנקב עלו המוכר באתר צד שלישי, ואין בעלי האתר זקנים בע”מ אחראים לשינויים בתמחיר  שנעשו על ידי אתר צד שלישי או בעלי החשבון באתר צד שלישי כגון אמאזון.
 3. בשימוש באתר זקנים בע”מ לא ימצא המשתמש את בעלי האתר כאחראים למשלוח המוצרים, לתמחיר המוצרים ולטיבם, המשתמש מודע כי כל מוצר אשר נרכש על ידי אתר צד שלישי הינו מוצר לו אחראים אך ורק בעלי האתר דרכו רכש את המוצר.

5. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות:

 1. למשתמש רשות לגלוש ולהשתמש בשירותי השירות אך ורק בכפוף לאמור בתנאי הסכם זה.
 2. השימוש באתר ו/או בשירות ו/או באפליקציה הינו לצרכים פרטיים בלבד. אין להשתמש בשירותי החברה למטרות רווח ו/או באופן מסחרי.
 3. רישום ו/או שימוש בשרות הינם לשימושו האישי והבלעדי של המשתמש,  וישמש לצרכיו האישיים בלבד.
 4. המשתמש אינו רשאי להתיר לאחר את השימוש בפרטיו האישיים, ו/או במודעות שפרסם, והוא אינו רשאי להעביר בכל דרך שהיא את זכויותיו לכל אדם או גוף אחר.
 5. המשתמש מתחייב שהנתונים אותם מסר על עצמו הינם אמיתיים ומדויקים, בין אם מסרם באפליקציה, ובין אם בפלטפורמת הפייסבוק, ומסכים לעדכנם מעת לעת, ככל שהדבר יידרש.
 6. המשתמש אחראי באופן אישי ובלבדי על נכונות המידע שהציג וסיפק בשירות.לעניין הוראות אלו יודגש כי התחזות הינה עבירה פלילית.
 7. השימוש באתר  נעשה על אחריות המשתמשים בלבד ובכל מקרה אין ולא תהיה לחברה כל חבות חוזית, נזיקית ו/או אחרת כלפי המשתמשים ביישום.
 8. בעת שימוש באתר המשתמש מאשר כי הינו מעל לגיל 18, וכי בסמכותך לבצע את הפעולות המשפטיות הכרוכות בשימוש באתר זה.
 9. חברת זקנים בע”מ  תהיה  רשאית לשנות את תנאי הסכם זה מעת לעת, כאשר מרגע פרסום העדכון בתנאי השימוש יחייב את הגולשים.
 10. על מנת לבצע רכישה באתר יהיה על המשתמש לעשות שימוש באפליקציית התשלומים פיימי [PAYME] או פייפאל [PAYPA], לאחר אישור ביצוע התשלום תשלח למשתמש קבלה המאשרת את התשלום והמוצרים יגיעו אליו בדואר או באיסוף עצמי לבחירתו של המשתמש. במידת הצורך ובמקרים חריגים, תתאפשר העברה בנקאית עבור לקוחות אשר אינם מחזיקים אמצעי אשראי, זאת בכפוף לשיקול דעת מטעם נציגי החברה.
 11. כל שימוש ורכישה באתרי צד שלישי עשה על בסיס התנאי התשלום הנדרשים באתר צד השלישי ללא כל קשר לפטלפורומות התשלום המוצעות באתר זקנים בע”מ.
 12. יש לציין כי במדיה ולעיתים לא תהיה זמינה אחת מהפלטפורמות המצוייניות בסעיף לעיל, תהיה חייבת לספק החברה אופציית תשלום נוספת כגון תשלום מקוון בפייפאל פיימי או העברה בנקאית, אין החברה מחוייבת לספק דרכי תשלום אשר אינן נמנות עם שלוש הדרכים המצוייניות בסעיף זה ואין המשתמש בשימוש באתר זקנים בע”מ  יוכל לדרוש תשלום בפלטפורמה שאינה עונה על שלושת פלטפורמות אלו.
 13. אין סעיף 12 מדבר על אתרי צד שלישי, ולא יהי חייבים אתר זקנים בע”מ או מפעיליו אופציה לפלטפורמת תשלום אלטרנטיבית לזו המוצעת באתרי צד שלישי.
 14. בשימוש בשירות הכולל משלוח דואר המשתמש מודע לכך שהחברה אינה אחראית לעיכובים במשלוח הדואר וכמו כן לא תוודא החברה עבור  המשתמש האם הדואר הגיע לנמען. במידה ויבחר המשתמש לשלם עבור דואר רשום ההזמנה תשלח אליו בדואר מהיר, במידה ויבקש המשתמש, יספוק לו קוד מעקב שניתן על ידי הדואר.
 15. אין סעיף 14 קשור בכל צורה לשרותי הדואר שמוצעים על ידי אתרי צד שלישי, האחריות על משלוח נופלת אך ורק על אתר צד שלישי איתם נחתם הסכם המשלוח.
 16. השירות באתר ניתן על בסיס AS-IS וללא כל אחריות. ידוע לך כי השירות עשוי להיות לא זמין, לא פעיל, לא מתפקד או פגום  בהתאם לתנאים טכנולוגים שאינם בשליטת  החברה. ידוע לך כי החברה  לא תהיה אחראית בשום מקרה או משום סיבה, לכל נזק שיגרם לך, לציוד בבעלותך, לשמך הטוב, לצדדים שלישיים או לכל גורם נוסף כתוצאה משימוש בשירות על ידך או בנפילת השירות עקב תנאים טכנולוגים.
 17. כל הזכויות ו/או הקניין הרוחני המתפרסם באתר הינם בבעלות האתר ומוגנים על-פי כל דין, לרבות, החשבונות, כותרות, קוד מחשב, נושא, אובייקטים, תווים, שמות, סיפורים, דיאלוגים, משפטי מפתח, מיקומים, רעיונות, מצגים אמנותיים, אנימציות, צלילים, יצירות מוסיקליות, אפקטים של תמונה ושמע, שיטות תפעול, רשימות לקוחות, פילוח שוק, רשימות משתמשים, גרפיקה, מידע שסופק על-ידי המשתמשים, ממשק משתמש וכדומה.
 18. כל העתקה, צילום, תרגום, אחסון במאגר מידע, שידור או קליטה בכל דרך אחרת, בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי מכני או בכל אמצעי אחר, שימוש מסחרי אינו מורשה, כולו או מקצתו, ו/או יצירת יצירה נגזרת מן התכנים אסורים בהחלט, ומהווים, בין היתר, עבירה פלילית, עוולה אזרחית וחוזית. ככל שהנך חפץ בשימוש כלשהו כאמור לעיל, עליך לקבל את הסכמת הנהלת האתר בכתב.
 19. חל איסור מוחלט לבצע סריקה ו/או פעילות רובוטית באתר או להטיל על שרתיו עומס בלתי סביר.
 20. מובהר בזאת כי אתר זקנים בע”מ רשאי להשתמש בכל מידע שסופק על ידך או נאסף בעת שימושך באתר לצרכים שיווקיים ו/או מסחריים, לצורך הקמת מועדון לקוחות וצרכנות.
 21. הנך מצהיר ומסכים כי המידע שהנך מעלה או מפרסם באתר אינו סודי ואתה נותן בזאת לאתר חברת זקנים בע”מ הרשאה לאגור את המידע לצרכים מסחריים. ברור לך, כי שימוש במידע זה כולל איסופו לצרכים שיווקיים, לצורך הקמת מועדון לקוחות, ניתוח, פילוח, ושיווק ישיר. מידע ואיסוף ע”י לרבות אופן גלישתך באתר וחווית המשתמש.
 22. אתר זקנים בע”מ שומר לעצמו את הזכות להעביר את המידע לצדדים שלישיים מסחריים.
 23. הנך מאשר בזאת לחברת זקנים בע”מ  או  מי מטעמה לשלוח הצעות פרסומיות מסחריות בדוא”ל, בהודעות SMS, בטלפון, ברשתות חברתיות, ובכל דרך המצויינת בסעיף 30א’ לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב – 1982 (להלן: “החוק”).
 24. דין אישור תקנון זה, כדין מתן הסכמה כאמור בסעיף 30א לחוק. אם אינך מעוניין במשלוח דברי פרסום אנא שלח הודעה לאתר באופן המפורט בהסכם זה.
 25. האתר יעביר כל מידע הנמסר לו לרשות המוסמכת על-פי חוק, ככל וידרש או ככל ותוטל עליו חובה על-פי דין.
 26. שיפוי: הנך מתחייב לשפות את חברת זקנים בע”מ , וכן כל צד שלישי, בגין נזקים שנגרמו להם לאור שימושך באתר בניגוד להסכם זה או בניגוד לכל דין.
 27. הדין החל על הסכם זה הנו הדין הישראלי בלבד, וכל מחלוקת בנוגע להסכם זה, לרבות השימוש באתר, תידון בבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד.
 28. אתרזקנים בע”מ יהיה רשאי לשנות את תנאי הסכם זה מעת לעת, כאשר מרגע פרסום העדכון בתנאי השימוש יחייב את הגולשים.
 29. כל תוכן המוצג באתר הינו בהסתייגות ואינו נועד להבטיח תוצאות ממשיות,  יש לקרוא בעיון רב את התוכן הנקרא ועל אחריות המשתמש קיימת כל תוצאה אפשרית שנגרמה עקב מעקב אחר הוראות שצויינו בכל פוסט, תוכן או וידאו שעלו לאתר.
 30. כל התוכן המובא ומוצג באתר הינו בגדר המלצה בלבד, ועל אחריות המשתמש להתייחס אל התוכן ככזה,  לא יבוא המשתמש בכל טענה או סעד למנהלי האתר או מי מטעמו במידה ולא הגיע לתוצאות הרצויות במדיה והשתמש באחד מהמוצרים המומלצים באתר או עקב אחר הוראות המוצגות ברחבי האתר בוווידאו, כתב או תמונה.

6. מוצרי BEARD TRENDS המיוצרים בישראל

1. ברכשית מוצרי BEARD TRENDS,  מודע הלקוח כי החשבונית המסופקת לו תעשה על ידי אתר BEARD TRENDS.

2. ברכישת מוצרים מקו הייצור של BEARD TREND המשתמש מודע כי המוצרים ישלחו לו על ידי החברה  ולפי תנאי השימוש של החברה והאתר BEARDTREND.CO.IL

3. אין האתר זקנים בע”מ או בעליו אחראים למשלוח או עיבוד התשלומים של מוצרי הטיפוח של BEARD TRENDS.

4. עלות משלוח מוצרים [שליח עד הדלת]  ברכישת מוצרי BEARD TRENDS תעשה לבחירת הלקוח בידיעתו ובעלות נוספת של 29 שקלים.

5.רכישה באתר זקנים בע”מ תעשה באמצעות פלטפורמת פייפאל בלבד, כאשר הסליקה תעשה לחשבון האתר BEARD

TRENDS. 6. לכל בעיה שתצוץ, פגם במשלוח או בעיות בחיוב ברכישת מוצרי BEARD TRENDS יש לפנות לכתובת המייל cs@beardtrends.co.il, או למספר הטלפון 03-6429950.

7. ברכישת מוצרי הטיפוח של המותג BEARD TRENDS המשתמש מבין ומאשר כי הקשר בין האתר למותג הינו פרסומי,  כאשר אין האתר זקנים בע”מ או מי מבעליו ומטעמו אחראים בצורה כלשהי לאיכות המוצרים ולטיבם,  זאת ועוד מודע המשתמש כי במועד חיוב, יחוייב הלקוח על ידי חברת BEARD TRENDS.